Odoo Implementatie 

We scannen uw huidige processen en systemen en identificeren de struikelblokken, technische en functionele vereisten. Op basis van die inzichten, leggen we de strategie vast en werken we een roadmap en een stappenplan uit.

  • Hoe organiseer ik mijn Odoo ERP project en projectteam?

  • Hoe bepaal ik waaraan de Odoo ERP oplossing moet voldoen?

  • Wat bepaalt uw keuze om Odoo ERP te hosten in de cloud of on premise (lokaal)?

  • Hoe voorkom je dat uw Odoo ERP project qua planning en budget uit de hand loopt?

  • Hoe vermijd u de grootste risico’s en meest gemaakte fouten?

  • En al uw andere vragen over de Odoo selectie en implementatie.

Teamwork voor een succesvol ERP traject

Tijdens de implementatie creëeren we werkgroepen per functioneel domein (bvb. Personeelsbeheer, Boekhouding, Magazijnbeheer, ...). Idealiter bestaat een werkgroep uit 2 à 3 personen. 2 personen weten nu eenmaal meer dan 1 en ze kunnen elkaar uitdagen om tot de beste oplossing te komen.

Een ERP implementatie is teamwork, onze Business Analisten zijn nergens zonder de juiste input van u en andersom. Meewerken aan een implementatie kost tijd en vraagt om werkgroepen die ‘dedicated’ zijn. Maak deze personen dan ook echt vrij voor het implementatietraject.

Uw kerngebruikers maken we vertrouwd met het algemene gebruik van Odoo, zo zijn ze beter in staat mee te denken over de specifieke noden en zal het testen vlotter verlopen.

We richten ons in eerste instantie op de ‘must haves’ en bewaren uw ‘nice to haves’ zodat de Odoo implementatie behapbaar is voor alle partijen.

Een verandering in de organisatie zorgt altijd voor wat onrust op de werkvloer. Door uw eindgebruikers te betrekken bij de implementatie zorgen we voor een vlotte overstap. Op deze manier maak je hen betrokken en is het een extra check om te zien of alles goed is ingericht en zal geaccepteerd worden.
Odoo • Tekst en afbeelding