GDPR

Declaration regarding the use of personal data

Bij Eezee (BeOpen-IT NV) hechten we veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en zorgen we ervoor dat de persoonlijke informatie die U ons meedeelt vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij verwerken uw persoonsgegevens conform de actueel geldende wetgeving en dewelke die vanaf 25 mei 2018 volgens de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG” maar beter gekend onder “GDPR”) in heel Europa van kracht is.

Wij zullen uw persoonsgegevens in geen geval verkopen aan derden. Hieronder vindt u meer informatie over de omgang met uw persoonsgegevens bij Eezee.

Met opmerkingen of vragen omtrent de bescherming van uw persoonsgegevens kan u uitsluitend terecht bij ons via: privacy@beopen.be