Beopen Parents

Login ouders

Onderwijsinstellingen hebben van nature hun focus liggen op de student. Studenten zijn hun basis en alle aangeboden diensten richten zich aan of naar de student. Maar de nieuwe generatie ouders zijn meer betrokken en willen dan ook gekend worden in de opleiding van hun kinderen.


  • Aparte login voor ouders

Dankzij de login mogelijkheid voor ouders kan elke ouder een persoonlijk account krijgen waar hij of zij mee kan inloggen en deelnemen aan het onderwijsgebeuren

  • Oudergerichte aanpak

Studenten zijn natuurlijk belangrijk maar vandaag spelen hun ouders ook een belangrijke rol in hun opleiding. Zo kunnen de ouders vanuit het Beopen Onderwijs platform de student mee opvolgen op basis van hun taken, opdrachten, punten en algemene prestaties.

  • Samenwerken dankzij technologie

Het algemene idee achter deze filosofie is het samenwerken binnen een geschikte omgeving. Dit kunnen we bereiken door gebruik te maken van de bestaande technologie om de volgende generatie studenten en ouders op revolutionaire wijze dichter bij elkaar te brengen.

  • Interactiviteit met leraren en medewerkers

 Dankzij de ouder login wordt het bestaande ecosysteem transparanter en kunnen alle betrokken partijen met elkaar in contact komen op de correcte manier.

Beopen Faculty