Odoo CE Open Source Hosting & Ecommerce Voorwaarden

Laatst Updatet: 12/05/2020


Deze overeenkomst is tussen Eezee (BeOpen-IT) NV, Sint Godardusstraat 36, 1730 Asse, België, BTW: BE0686.704.768 en u "Handelaar".

4.1   Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn alle prijzen of bedragen of diensten te voorzien onder deze overeenkomst exclusief BTW buiten België en inclusief BTW binnen België.

4.2   Als BTW op een levering in het kader van deze overeenkomst verschuldigd is door de handelaar zal de handelaar een bedrag betalen gelijk aan de verschuldigde BTW op de levering. Dat bedrag zal worden betaald op hetzelfde moment dat de tegenprestatie voor de levering is verschuldigd op grond van de overeenkomst en zal worden betaald in aanvulling op de levering. Eezee zal dit bedrag voorzien aan de handelaar met een fiscale factuur die betrekking heeft tot de levering.