Odoo image and text block

Transport

Een overzicht houden op alle routes, transporten en voertuigen kan een grote uitdaging.


  • Administratieve Controle

De administrator kan op een eenvoudige manier de verschillende routes van de ene student naar de andere, of naar de school, en omgekeerd, configureren. 

  • Overzicht over de routes en chauffeurs

Elke route of elk voertuig wordt toegewezen aan een chauffeur die de verantwoordelijkheid krijgt om van deze rit een succes te maken. De routes en chauffeurs kunnen eenvoudig geactiveerd of gedeactiveerd worden op basis van hun beschikbaarheid om zo een optimaal overzicht te bewaren. 

  • Eigen dashboard

Om het transport te beheren bestaat er een apart dashboard binnen Beopen Onderwijs. Van daaruit kan de beheerder op een eenvoudige manier de verschillende aspecten wijzigen .

  • Up to date informatie, altijd en overal

Studenten worden meteen geïnformeerd wanneer er een wijziging gebeurde zo heeft iedereen steeds dezelfde up to date informatie en kunnen er geen verwarringen ontstaan. De transparantie van de informatie zorgt voor een werkbaar ecosysteem waar iedereen de vruchten van plukt.

Transport vormt nu een extra service van de school uit aan de studenten en zorgt ervoor dat vele studenten ondanks hun woonplaats of beperkte vervoersmiddelen toch dagelijks op tijd op school geraken.

Het aanbieden van transport werkt bevorderend voor de studenten omdat ze dan tijdig en zonder stress op school aankomen wat gunstig is voor hun dicipline en concentratie tijdens de lessen.

Odoo image and text block
Odoo image and text block